งานปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยี-สื่อการเรียนการสอน

 • โครงการติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ USO-Wrap

 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา

 • คอมพิวเตอร์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา

 • ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งานระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย

 • โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนสังกัด อบจ. จำนวน 18 โรงเรียน

 • ออกแบบ ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดและระบบกริ่งฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ณ.อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 • ออกแบบ ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดและระบบกริ่งฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ.อาคารลิปตพัลลภ ฮอลล์ 

 • โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลสนาม 3 จ.นครราชสีมา

 • โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด กองพันสุนัขทหาร

 • โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
  อบจ.นครราชสีมา กับตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา

 • โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด วัดสุทธจินดา

ระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบเครือข่าย/ระบบ Wi-Fi

 • โครงการระบบ Wi-fi เพื่อการศึกษา โรงเรียนประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา


ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์
 • กล้องวงจรปิด

สินค้าทั่วไป

บริการเฝ้าระวังด้วย CCTV

 • การป้องกันเชิงรุก

 • แพ็คเกจราคา

ติดต่อเรา

714/76 หมู่ที่ 10
ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

โทร: 044210299

ช่องทางติดตามเรา

© Thai Akitech Pro. All rights reserved.