ทำอย่างคล่องแคล่ว / Be Agile

เพราะโลกเดินหน้าด้วยอัตราเร่ง อย่ารอ ต้องล่วงหน้า คิดถึงวันพรุ่งนี้ ทำงานให้เป็นแบบ start-up คนเราผิดได้พลาดได้ แต่ต้องลุกเร็ว ลืมเร็ว

ทำอย่างมีความหมาย / Be Matter

ให้ลำดับความสำคัญกับงานที่มีความหมาย งานที่มีคุณค่า งานที่มีประโยชน์ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ชาติ

เรียนรู้และแบ่งปัน / Learn & Share

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ จากผู้คน พัฒนาตนเอง แบ่งปันสิ่งที่รู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า ลูกค้า เราจะเข้าใจสิ่งใดอย่างแท้จริงเมื่อเราได้สอนได้แบ่งปัน

ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ / Transparent

ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเอง ต่อลูกค้าและคู่ค้า ความซื่อสัตย์โปร่งใสคือต้นทุนที่มีมูลค่า แม้จับต้องไม่ได้ได้ แต่จับใจคนได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  • คอมพิวเตอร์
  • กล้องวงจรปิด

สินค้าทั่วไป

บริการเฝ้าระวังด้วย CCTV

  • การป้องกันเชิงรุก

  • แพ็คเกจราคา

ติดต่อเรา

714/76 หมู่ที่ 10
ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

โทร: 044210299

ช่องทางติดตามเรา

© Thai Akitech Pro. All rights reserved.